‘A good vibe a day keeps the doctor okay!’

‘Leidinggevende- en communicatieskills zijn enkel nuttig voor artsen die diensthoofd zijn, in de medische raad zitten of deze ambitie hebben’ dixit dr. R.  Is dit wel zo? Wat als je als arts tools had om efficiënter samen te werken met andere zorgverleners, verplegend personeel,